DORTHE RENÉ

Terapi & Behandling

Psykoterapi

 

 

 

Hvad er psykoterapi og hvad kan vi bruge det til:
Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi, der alle består i, at en (eller flere) psykoterapeut(er) ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en (eller flere) patient(er)s psykiske problemer. Har nok uformelt været anvendt op gennem historien, men blev først formaliseret og tilknyttet sammenhængende teoretiske systemer i begyndelsen af det 20. århundrede ved Sigmund Freud og C.G.Jung i form af psykoanalysen. Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser m.v.

 

Psykoterapeut - hvad er en psykoterapeut?
En psykoterapeut arbejder med forskellige psykologiske problemstillinger og benytter psykoterapi som behandlingsform. Inden for psykoterapi, findes der forskellige forgreninger, herunder de psykoanalytiske, eksistentialistiske, humanistiske, psykodynamiske, systemiske, kognitive og adfærdsterapeutiske. Herudover findes der yderligere under-forgreninger, såsom kropsterapi, gestaltterapi, hypnoterapi, tegneterapi og oplevelsesorienteret terapi. Psykoterapeut-titlen er ikke beskyttet, og det kan derfor være relevant at undersøge de enkelte terapeuters uddannelse med henblik på dine behov og ønsker til den rette terapeut. Der findes endvidere forskellige foreninger, som terapeuten kan søge om medlemskab af. Typisk vil der, i den kontekst, være etiske regelsæt og øvrige regler, som terapeuten med sit medlemskab forpligtiger sig til at overholde. Et eksempel herpå er Dansk Psykoterapeutforening, som jeg er medlem af.


Psykoterapeuter adskiller sig fra psykologer primært på tre områder:

- En psykoterapeut har, under sin uddannelse, gennemgået egenterapi og personlig udvikling
- En psykoterapeut uddannes ikke til at stille kliniske diagnoser
- En psykoterapeut er ofte billigere end en psykolog

 

Priser pr session af ca. 60 minutters varighed………….. 500,-

pensionister og studerende.......................................... 400,-

Velkommen

 

Bosiddende i Aalborg. Tilbyder også samtaler og behandling i Sæby efter aftale

Jeg har min bachelor i sygepleje, fra sygeplejeskolen i Aalborg. 

 

Hvad kan jeg tilbyde:


Psykoterapi: 
Individuel terapi og Parterapi.

Fx: Stress-, angst-, og depressionsbehandling

Kranio-sakral-terapi/massage:

Blid fysisk behandling, der er fantastisk virksom i forhold til:
Mange kroniske lidelser og mangel tilstande. Akutte skader, smerter, eller gener. 

Coaching: 
Coaching kan du bruge i forhold til at opnå de mål du sætter dig for, motiverende samtaler, bliv tryg i dine valg.

Massage: 
Velvære massage, afspændende massage, bindevævs massage.

Sygepleje: 
Som sygeplejerske i almen praksis gennem mange år har jeg arbejdet meget med livsstilsændringer, kost, rygestop, vægttab, genoptræning, træning, optimering.


Akupunktur:

Afhjælper kvalme, specielt graviditetskvalme.